Kan upplysa om att det är nu stora mängder makrill längs hamnarna. Kan vara bra tillfälle för kastspö med upphängare.

Talas Lars O.